onze missie

Op het snijvlak van kennis en leren zijn veel ontwikkelingen gaande. Er ontstaan telkens weer nieuwe vormen van leren, die individuen moeten helpen beter is staat te zijn hun huidige en toekomstige werk in te vullen. Daarnaast worden organisaties geconfronteerd met een vergrijzing van medewerkers, scherpe regulering waaraan moet worden voldaan, een kortere tijd om mensen in te werken en de hoge kosten die met ontwikkeling van de medewerker gepaard gaan.

Knowledge Zoo wil als partner op het gebied van kennis en leren haar klanten door de jaren heen blijven begeleiden. Door goed op de hoogte te blijven van de organisatie van onze klanten en anderzijds continu bezig te zijn met het ontwikkelen van innovatieve passende oplossingen, leveren wij een bijdrage aan de continuïteit in de bedrijfsvoering bij onze klanten.

Comments are closed.