Knowledge Zoo is een katalysator die ervoor zorgt dat organisaties zelf leren door de juiste kennisvragen te stellen en medewerkers hierbij te betrekken zodat kennisontwikkeling gedeeld en gedragen wordt binnen de organisatie.

Bas Bouwman,