Op basis van de no-nonsense dienstverlening van Knowledge Zoo, zijn we er samen in geslaagd handvatten te geven aan het borgen van de reeds aanwezige kennis en kunde binnen Brabant Water, nu en voor de toekomst. Zonder inhoudsdeskundige te zijn, slaagt men er in de vinger op de zere plekken te leggen en wordt beroepsdeformatie voorkomen. Uitgangspunten hierbij zijn toegankelijkheid en het motiveren van gebruikers, gebruikmakend van moderne technieken.

Mathieu van den Bosch, Coördinator Kennisbehoud Brabant Water