Visie op Kennisbehoud

Model kennisbehoud

 

 

 

 

Het kennisbehoud proces van Knowledge Zoo richt zich met name op de kennis die een medewerker opdoet tijdens het uitvoeren van het werk.

Het startpunt voor het ophalen van de praktische kennis is de non-conformiteit of het verbeterpunt. Deze informatie kan worden verkregen uit contact met een medewerker, terugkoppeling van een klant, een evaluatierapport etc, etc. Van zo’n situatie wordt een case gemaakt, bestaande uit een afbeelding, een context beschrijving en een vraag. Hierna kan deze vraag als een open vraag aan een aantal trainees worden voorgelegd. Zij geven anoniem een antwoord, dat door een expert/kenniscoördinator wordt geclassificeerd als goed of fout. Vervolgens wordt van de open vraag een meerkeuze oefenvraag gemaakt en aan iedereen, die de betreffende kennis dient te hebben, voorgelegd in een oefensessie in de door ons hervoor aangeboden oefenomgeving. Tijdens het oefenen kan een trainee een terugkoppeling geven betreffende de vraag en/of de antwoorden. Zowel bij een keuze voor een slecht als een goed antwoord kan een trainee een toelichting ontvangen en worden verwezen naar een plaats waar hij of zij zich verder kan verdiepen in de achterliggende kennis.

Door zoveel mogelijk op zoek te gaan naar praktijksituaties, zoals die door de medewerkers worden beleefd en deze om te zetten in cases waarbij hun taalgebruik wordt gereflecteerd, ontstaat een oefenomgeving waarin de trainees zich snel kunnen herkennen.