About us

Partners in kennisontwikkeling

posts-3

Wij geloven in een dienstverlening waarin we een klant voor een lange periode ondersteunen in het leerproces. Dit betekent dat we ons verdiepen in de ontwikkelingen en daaruit voorkomende behoeften op het gebied van kennisontwikkeling en kennisbehoud. Daarbij zorgen we voor een optimale leerervaring door passende learning tools voor te stellen, en op een dusdanige manier in te richten dat deze tools dicht aansluiten op de behoeften en belevingswereld van de medewerkers die de kennis moeten verkrijgen en behouden.