Testimonials

Knowledge Zoo is een katalysator die ervoor zorgt dat organisaties zelf leren door de juiste kennisvragen te stellen en medewerkers hierbij te betrekken zodat kennisontwikkeling gedeeld en gedragen wordt binnen de organisatie.

Bas Bouwman,

Op basis van de no-nonsense dienstverlening van Knowledge Zoo, zijn we er samen in geslaagd handvatten te geven aan het borgen van de reeds aanwezige kennis en kunde binnen Brabant Water, nu en voor de toekomst. Zonder inhoudsdeskundige te zijn, slaagt men er in de vinger op de zere plekken te leggen en wordt beroepsdeformatie voorkomen. Uitgangspunten hierbij zijn toegankelijkheid en het motiveren van gebruikers, gebruikmakend van moderne technieken.

Mathieu van den Bosch, Co├Ârdinator Kennisbehoud Brabant Water

Ik ben onder de indruk geraakt van de expertise, het professionalisme en de daadkracht van Knowledge Zoo bij kennisoverdracht tussen en kennisbehoud bij medewerkers. Knowledge Zoo zorgt er -- via de door hen ontwikkelde methodiek -- op een gestructureerde manier voor dat vakmensen hun kennis welhaast op onbewuste wijze met hun collega's delen en dat is een knappe prestatie die bedrijven veel geld kan besparen.

Dr. Paul van den Brink, is partner/eigenaar van kennismanagement adviesbureau On The Brink B.V.