Brabant Water heeft primeur in de waterketen

Brabant Water is een voortrekker op het gebied van kennisontwikkeling en -behoud binnen de water sector. Het bedrijf werkt al meer dan 5 jaar aan het expliciet maken en verspreiden van kritische, praktijk gerelateerde kennis. Daarnaast deelt Brabant Water binnen het kennisdomein Distributie deze kennis ook met zuster waterbedrijven. Afgelopen maand is Brabant Water nog een stap verder gegaan. Een aantal monteurs van aannemer Rasenberg-APK is een integraal onderdeel geworden van het kennisproces van Brabant Water. Dit betekent dat zij niet alleen dezelfde kennis leren als die van de Brabant Water medewerkers, maar ook een bijdrage kunnen leveren door het aanleveren of verbeteren van kennis. Voor Rasenberg-APK is dit een uitgelezen mogelijkheid om de, voor het werken voor Brabant Water, relevante kennis te ontwikkelen. Daarbij wordt niet alleen de leidinggevende inzage gegeven in het prestatieniveau van de medewerkers, maar ook Brabant Water.

Volgens ons is het beleid van het vooruitstrevende Brabant Water een mooie uitwerking van het adagium dat bij het oplossen van het kennisprobleem moeten niet alleen de grenzen binnen de organisatie, maar ook grenzen tussen organisaties verdwijnen.

Comments are closed.