Interactieve Master Class op Maintenance Next

Vandaag heeft Rob Mallens van Knowledge Zoo op Maintenance Next 2017 gesproken over Kennisbehoud. Maintenance Next is een tweejaarlijkse beurs in Ahoy Rotterdam voor mensen en organisaties in het Maintenance vak. In een interactieve master class heeft hij beargumenteerd dat er geen groot gebrek aan kennis is binnen organisaties, maar dat de aanwezige kennis beter moet worden geactiveerd. Onze ervaringen uit 6 jaar begeleiding van klanten in de watersector is daarbij met de aanwezigen gedeeld. In de sessie maar ook bij de aanwezigen op de beurs zijn er goede gesprekken geweest over het feit dat alle (nieuwe) middelen voor kennisontwikkeling en leren ten spijt, de belangrijkste voorwaarde voor een duurzame implementatie van dit soort processen, het verbinden met medewerkers (in de ruimste zin van het woord, dus ook medewerkers van aannemers) is.

Comments are closed.