Start pilot kennisbehoud KIAD

In het kader van het borgen van de kwaliteit van werk door aannemers binnen de watersector, heeft Brabant Water al enige jaren geleden het behalen van een KIAD (Kwaliteit Instructie Aanleg Drinkwater) certificaat verplicht gesteld. Gisteren is voor het eerst de leeromgeving, waarin door Brabant Water monteurs ontwikkelde kennis is opgenomen, ook beschikbaar gesteld aan een monteurs van aannemers. Net als de Brabant Water monteurs kunnen zij nu cases, waarin praktijkgerichte -/ervaringskennis is opgenomen, oefenen. Hierdoor kunnen ze zich, naast het volgen van drie door Brabant Water aangeboden workshops, ook thuis voorbereiden op het kennisgedeelte van het KIAD examen. De te toetsen aannames zijn dat middels de toevoeging van deze leermogelijkheid, de slagingspercentages hoger zullen liggen en de kennis door het herhaaldelijk oefenen beter zal beklijven.

Een vervolg van deze pilot kan zijn dat de leeromgeving aangeboden blijft worden aan desbetreffende monteurs. Zo kan worden verzekerd dat monteurs niet alleen tijdens het behalen van het certificaat de benodigde kennis hebben, maar op ieder willekeurig moment van het jaar. Ook kan worden gedacht aan een kennisuitwisseling proces, waarin monteurs van aannemers, op eenzelfde wijze als de eigen monteurs, kennis kunnen aandragen, die ook door Brabant Water monteurs wordt getraind. Voor aannemers is dit een uitgelezen mogelijkheid om te laten zien dat zij kwaliteit van het werk en de mensen de hoogste prioriteit geven. Ze kunnen zich onderscheiden enerzijds door het kennisniveau anderzijds door de bijdrage aan de gezamenlijke kennisontwikkeling en kennisdeling.

Comments are closed.