Blog

Een mijlpaal voor Knowledge Zoo in de Drinkwatersector

We hebben met veel voldoening mogen vaststellen dat inmiddels meer dan 1000 medewerkers bij de drinkwaterbedrijven in Nederland hun kennis vergroten en behouden, middels het proces en de tool (I See I Know) die wij mochten aandragen. Het merendeel van deze medewerkers oefent binnen onze leeromgeving op meer dan één kennisdomein. Het aantal kennisdomeinen neemt…
Lees meer

Knowledge Zoo mag ook de Waterschappen helpen

Met veel trots kunnen we melden dat we onze eerste klant in de Waterschappen sector mogen begeleiden met kennisbehoud. Dit is een mooie verbreding van onze dienstverlening in de watersector. De afgelopen 8 jaar hebben we vooral gewerkt aan de uitbreiding van onze dienstverlening in de Drinkwatersector. Ook bij de Waterschappen zal de nadruk liggen…
Lees meer

Brabant Water heeft primeur in de waterketen

Brabant Water is een voortrekker op het gebied van kennisontwikkeling en -behoud binnen de water sector. Het bedrijf werkt al meer dan 5 jaar aan het expliciet maken en verspreiden van kritische, praktijk gerelateerde kennis. Daarnaast deelt Brabant Water binnen het kennisdomein Distributie deze kennis ook met zuster waterbedrijven. Afgelopen maand is Brabant Water nog…
Lees meer

Interactieve Master Class op Maintenance Next

Vandaag heeft Rob Mallens van Knowledge Zoo op Maintenance Next 2017 gesproken over Kennisbehoud. Maintenance Next is een tweejaarlijkse beurs in Ahoy Rotterdam voor mensen en organisaties in het Maintenance vak. In een interactieve master class heeft hij beargumenteerd dat er geen groot gebrek aan kennis is binnen organisaties, maar dat de aanwezige kennis beter…
Lees meer