Innovatieve oplossingen

De wereld verandert in een steeds hoger tempo. Daarmee veranderen de mensen in uw organisatie en in de relevante omgeving van uw organisatie. Er is in deze dynamiek één punt waarover een brede consensus bestaat en dat is dat het voor mensen en organisaties steeds belangrijker wordt om continue te leren.

Er is een grote hoeveelheid kennis over leren, kennis management, prestatieverhoging en dergelijke beschikbaar. Zoveel dat het lastig is een overzicht te creëren en die kennis te vertalen naar de eigen situatie. Dit is ook het geval als gekeken wordt naar de leer en kennismiddelen die beschikbaar zijn. Wij zien een duidelijke verschuiving van e-learning naar case based learning, interactieve video, gamification en er is een ongekende investeringsgolf in het creëren van augmented en virtual reality oplossingen.

Knowledge Zoo onderzoekt voortdurend, op basis van de kennis van uw organisatie, welke oplossingen er zijn voor uw leer- en kennisuitdagingen. Daarbij kijken we naar "best practices" in de methodieken en de ervaringen met de implementatie daarvan en naar de ontwikkelingen in de hulpmiddelen die beschikbaar zijn voor het ondersteunen van deze nieuwe leer- en kennisprocessen. Wij bieden vervolgens pro-actief deze oplossingen aan en implementeren die desgewenst in uw organisatie.

Maar het werkelijk unieke is dat we daarna uw organisatie blijven begeleiden in leer- en kennismanagement proces. Hiermee verzekeren we dat de investeringen die doet in leren en kennismanagement zich sneller terugbetalen en de effecten van de verandering geborgd worden.