Een mijlpaal voor Knowledge Zoo in de Drinkwatersector

We hebben met veel voldoening mogen vaststellen dat inmiddels meer dan 1000 medewerkers bij de drinkwaterbedrijven in Nederland hun kennis vergroten en behouden, middels het proces en de tool (I See I Know) die wij mochten aandragen. Het merendeel van deze medewerkers oefent binnen onze leeromgeving op meer dan één kennisdomein. Het aantal kennisdomeinen neemt snel toe en de teller staat momenteel op tien. De kennis  die expliciet wordt gemaakt en in de tool wordt aangeboden, varieert van Klantenservice, Crisis Management en Distributie tot (Informatie-)Beveiliging en Privacy. Wat zeker zo mooi is om te zien, is dat de drinkwaterbedrijven kennis met elkaar delen.

Comments are closed.