Visie

Wij zijn van mening dat kennis zoveel mogelijk gegenereerd moet worden door de medewerkers die uiteindelijk over de verzamelde kennis moeten beschikken. Wij helpen onze cliënten om de verbinding te leggen met medewerkers binnen een kennisdomein, hen aan te sporen datgene wat ze moeilijk vinden, wat wel eens fout gaat, waar ze contact over moeten hebben met collega's, waar klanten ontevreden over zijn te delen. Door de oplossingen voor dat soort situaties te vragen aan de collega's, ontstaat unieke ervaringskennis. Door die kennis niet te filteren (door didactische vormen, een abstractere formulering en letterlijk het taalgebruik) sluit die ook perfect aan bij de belevingswereld van de trainee. Dit leidt tot een grotere bereidheid om de kennis te vergaren en een groter absorptievermogen voor die kennis.