Waarmee kunnen we u helpen?

Onderstaand volgt een greep uit de problematiek die wij in de markt optekenen. Rode draad door al deze uitingen is het feit dat top-down opgelegde, niet herhaalde kennisoverdracht tekort schiet om organisaties te helpen in deze steeds sneller veranderende, vergrijzende kenniseconomie.

Wij hebben de ervaring en de middelen om u, op basis van een lange termijn relatie, te helpen met deze uitdagingen.

  • "Ik heb geen inzicht in het kennisniveau van mijn medewerkers."
  • "De training was duur en de trainer kon niet inspireren."
  • "Hebben we een toolbox meeting gehad, kom ik hem later in de week tegen en is hij alles weer vergeten."
  • "Hoe krijg ik de "lessons learned" nu snel verspreid over onze vestigingen en verzeker ik me ervan dat de kennis ook blijft hangen."
  • "30% van mijn team gaat binnen nu en drie jaar met pensioen en ik heb geen idee hoe en welke kennis zij moeten gaan overdragen."
  • "Ook ik click me wel eens door een e-learning. Ze duren vaak te lang en ik herken me vaak niet in de stof."
  • "Wij moeten kunnen aantonen aan onze leveranciers en de overheid dat wij er alles aan doen om onze mensen hun werk zo goed mogelijk te laten doen."
  • "Hoe krijg je medewerkers nu zo ver dat ze ook daadwerkelijk gaan leren? Hoe krijg ik draagvlak voor dit initiatief?"